get updates on my life

Ay: Kasım 2012

Bacak estetiği fiyatları

Estetik cerrahide fiyat konusu hassas etik konulardan birisidir. Bacak estetiği fiyatlarını  sorunun tipi, derecesi, uygulanacak teknik ve hastane seçimi belirler. Hafif derece

Bacak oranları

İdeal bacak oranlarının kişi tarafından yaklaşık olarak bilinmesi kendisini daha değerlendirme şansını verir. Bacak dendiği zaman üst bacak ve alt bacak ayrımı

Asimetrik bacak estetiği

İnsan bedeni asimetrikdir. Ancak  asimetri belirgin ise bu bir estetik kusurdur. Asimetrik bacak estetiğinin farklı tipleri var. Bunlar iki bacak arasında kalınlık