DİZ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR ?

Diz bölgesi uyluk ve bacağın geçiş noktasında bulunur. Bu stratejik konumu nedeniyle güzel dizler güzel bacakları ortaya çıkarır.

Diz içi yağlanma yanında, diz üstü, diz dış yanı ve diz kapağı altı yağlanmalar diz kapağını örter. Zerafeti bozar.

Diz bölgesinde ilk yağ paketi, diz kapağı üzerindeki muz paketidir ve diz kapağını üstten örtmeye çalışır. İkinci paket en çok bilinen yer olup, diz iç tarafında yer alır. Dış paket üçüncü pakettir ve dış yanda bulunur. Bu paket genellikle fark edilmez. Dördüncü ve beşinci paketler diz kapağının alt bölgesinde yuvarlak birikimler şeklindedir. Altıncı paket ise dizin alt, iç kısmından alt bacağa doğru uzanır ve alt bacağa bir tüp görüntüsü verir. Bu paketlerin bazen tamamı bazen de bir kısmı bulunur ve diz estetiğini bozar.

Diz kapağı kemiğinin kendine özgü zarif bir şelki vardır. Bu şeklin yağlarla örtülmüş olması bu zerafeti yok eder.

DİZ GERME

Bazen ise tersine diz kapağı derisi gevşer ve buruşur. Diz kapağı üzeri bölgesi, uyluk olarak adlandırdığımız diz kapağından kasık bölgesine kadar olan bölgenin sarkmasını hemen gösterir. Diz kapağı üstü sarkan dokuyla örtülmeye başlar ve bölgede deri katlanmaları oluşur. Diz çevresi estetiğinde işlem 1-2 saat sürer. İşlemden sonra kişi evine gidebilir. Sosyal hayattan çekilme söz konusu değildir. İyileşme süreci normal yaşam süreci içerisinde devam eder. Bacak ve diz estetiğinde yağlar alınarak şekillendirme yapılırsa tekrarı gerekmez.

 

 

https://ahmetkaracalar.com/diz-estetigi/

( Aşağıda ki video bakış açısının önemini vurgulamak için Dr.Karacalar  tarafından hazırlanmıştır. Dikey duruma geçen yazıda ki kediye dikkat ! )