................................

Parantez bacak ve çarpık bacak estetiği

Ayakta topuklar birbirine dokunduğu zaman dizlerin açık kaldığı duruma gerçek dışa çarpık bacak denir.  Bu durum halk arasında çarpık bacak olarak da adlandırılır.Goniometre ile ölçümler ya da röntgen incelemeleri ile çarpıklığın ayrıntıları belirlenebilir. Çarpık bacak fizyolojik ya da patolojik olabiliyor. Bir başka deyişle gelişimin bir parçası normal bir çarpıklık söz konusu olabildiği gibi kalıcı olan çarpıklıklar da olabiliyor. 2-3 yaşına kadar çocuklarda çarpık bacak sorunu vardır. Anne karnındaki katlanmış pozisyon bunun en önemli nedeni. Gerçek bacak çarpıklığının en önemli nedeni ise raşitizm. Bu sorunda yer alan D vitamini eksikliği ya da D vitaminin kullanılamaması eğik bacaklara neden oluyor. Diyette yeterince D vitamini olması çözüm olmuyor. Alınan D vitaminin güneş ışınları ile aktif hale gelmesi gerekiyor. Raşitizm tedavi edilmez ise ya da çocukluk çağında raşitizmin parantez bacak sekeli tedavi edilmez ise erişkinde ki sosyal olarak da ciddi bir sıkıntı nedeni olan parantez bacak sorunu ile karşılaşırız. Bir başka deyişle çarpık bacaklar arasında en önemli sorun olan parantez bacak çocukluk çağı estetik sorunu olduğu kadar yetişkinler için de bir sorundur. Etek giyememe, pantolonlar içinde gizlenme, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma, bir sırrı gizlemeye çalışma sıkıntısı gibi bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı bir sorundur.

Bazı bayanlarda çarpık bacak sorununu arttıran ya da çarpıkmış havasını veren yumuşak dokuya ait sorunlar da çarpıklığın bir parçası olabiliyor. Erişkinde kemiğe yönelik işlemler uzun ve zahmetli olduğu için estetik kamuflaj ve illüzyon yöntemleri tercih edilir. Özellikle superdry yöntemle bacak yağlarının yerlerinin değiştirilmesi parantez bacak için iyi bir çözümdür. Buna ek olarak kök hücre ve silikon uygulamaları sonucu geliştiren yöntemlerdir. Parantez bacak sosyal ve estetik bir sorundur. Ancak çocuklarda çarpık bacak sorununu atlamamak ve gereken erken dönem tedaviler için toplum olarak bilinçli olmamız gerekiyor.

Devamı
................................

X Bacak Sorunu ve Estetik Çözümler

X bacak deformitesinde ayakta durulduğu zaman bacaklarda içe doğru eğik bir görünüm oluşur. Bu eğilme genellikle diz çevresindedir. Dizler içe dönük dururken ayaklar ayrık durur.

X bacağın üç nedeni var. Doğumsal, raşitizm ve gelişimsel bozukluklar (kıkırdak ve kemik hasarları gibi). Estetik nedenle başvuruların çoğunluğunda raşitizm gibi çocukluk çağında yaşanılan bir sorun olsa da bacakta ki yağ dağılımı bozuklukları bacakları daha da çirkin bir hale getirmektedir. Özellikle diz içi yağlanmada artış ve buna eşlik eden bacak dış kenarlarında yağlanmalar bu yağ dağılımı bozukluklarından bazılarıdır. X bacağa neden olan kemik eğriliklerini düzeltmek ileri yaş için zor ve uğraştırıcıdır. Bu nedenle X bacak görüntüsüne neden olan yağ dağılımı düzeltmek ve düz bacak illüzyonu yaratmak en iyi çaredir. Bunun için özellikle superdry teknik önemli avantajlar sunmaktadır. Klasik liposuction ise bacak gibi tek katlı yağ tabakasının bulunduğu ve milimetrik hataların bile görülebileceği bir yerde yeterli gelemiyor. Lazer lipoliz ise yağlara zarar vermesi ve bu zarar gören yağların işe yaramaması dışında bacakta kontrollü bir sonuç vermemesi nedeniyle X bacak için uygun görünmüyor.

Devamı
................................

Kalın Bacak Estetiği

Kalın bacakların nedenleri kalın kemik yapısı, fazla gelişmiş kaslar ve genellikle yapısal fazla yağ dokusudur. Yağ dokusunun alınması ve ek olarak botoksla ya da cerrahi olarak kasların incetilmesi ile kalın bacak sorunu çözülür. Bu konuda özellikle superdry yöntem yağların kansız bir şekilde alınması yanısıra, düzgün bir yüzey elde edilmesinde ve simetrinin sağlanmasında çok etkili bir yöntemdir. Bunların dışında ayırt edilmesi gereken önemli durumlar lenfödem ve lipödeme bağlı kalın bacaklardır.

Lenfödem bacaklardaki lenf (akkan) damarlarının bozulması ya da az gelişmesi sonrası ortaya çıkan bacak kalınlaşmasıdır. Lenfödem’de genellikle tek bacak daha kalın olsa da bazen iki bacakta da görülür. Bacaklar serttir. Ayaklarda da şişlik gözükür. Sıklıkla portakal kabuğu cilt görüntüsüne rastlanır. Ayak bileği kemiği üzerinde yağlanma olmaz. Parmakla basılınca iz bırakır. Bacaklarda ağırlık hissedilir ve akşama doğru bu artar. Dinlenme ile kalınlaşma azalır. Ayak sırtındaki deri iki parmak arasında tutulamaz. Bu tipik bir bulgudur.

Lipödem ise bacaklarda ilginç bir yağlanma şeklidir. Yapısaldır ve ayak bilekleri genellikle daha incedir. Portakal kabuğu cilt görülmez. Şişlik yumuşaktır., Genellikle ergenlikte başlar ve ailede olabilir. Bazen hassasiyet vardır. Üst ve alt bacak yanında kalçada geniştir.

Özellikle bu iki durumun ayırt edilmesi gerekir. Ayırt edilmeden yapılacak tedaviler yanlış olacağı gibi başka sıkıntılara da neden olur. Lenfödem tedavisi çok farklıdır. Lenf damarlarına destek olan bacaklarda ki kalınlığa neden olan sıvının atılmasına yönelik tedavi yapılır. Lipödemde ise özellikle yağların alınması iyi bir çözümdür. Kalın bacakların nedeni yağ ise tedavi edilebilir bir durumdur. Bacak inceltme de sınırı yağ dokusunu oranı belirler.

Lenfosintigrafi lenfödem tanısında çok önemli bir yöntemdir. MR bu sorunların ayırt edilmesinde yararlı olur. Sıvı birikimini ve deri kalınlaşması tanı koydurucudur.

Bunların dışında sistemik hastalıklar (böbrek, kalp ve karaciğer hastalıkları) ve toplardamar sorunları (derin ven yetmezliği gibi) da kalın bacaklara neden olsa da bunların ayırt edilmesi çok daha kolaydır. Bu gruptakiler bacak kalınlaşması dışında çok başka şikayetler ile gelirler.

Bazen yapısal olarak bacak kaslarının aşırı gelişmiş olması da kalın bacak nedenidir. Bu durum alt bacak bölgesine hantal ve kaba bir kalınlık oluşturur. Botoksla kasın bazı noktalarına enjeksiyonlar yaparak bu kalınlığı azaltmak mümkün. Botoksun etkisi geçtikten sonra tekrarlar ile etki daha kalıcı hale getirilebilir.  Kasa giden sinirin kesilmesi kalıcı bir çözüm verir. Baldır kası üst üste iki adet olduğu için, kaslardan birinin zayıflatılması ya da hareketinin engellenmesi sporcular dışında bir sorun oluşturmaz.

Devamı
................................

İnce Bacak Sorunu ve Estetik Çözümler

Bacak Estetiği

Bacak kalınlaştırma kişinin kendi hücresi ya da silikonla mümkün

İnce bacaklar iki taraflı olarak yapısal olabildiği gibi,  bir kas ya da sinir hastalığına bağlı tek taraflı da olabilir. Kişide yeterince yağ rezervi var ise yağ hücresi kokteyli ya da kök hücreden zengin yağ hücresi en ideal çözümü verir. Yeterli yağ rezervi yok ya da inceliği karşılayacak kadar değil ise hücre nakilleri silikon ile birlikte kullanılır.

Silikon protezler tek başına da bu zayıflıkların düzeltilmesinde yararlı olabilir.  Ancak ayak bileğine uzanan inceliklerde yeterli gelmez. Protezler endoskop yardımıyla hissedilmeyen bir derinliğe, baldır kasları arasına yerleştirilir. İşlemden sonra yaklaşık 12 saat kadar yürümeye izin verilmez. 3-4 cm lik bir çevre artışı sağlar.

Silikon protezler hücre kokteylleri ile birlikte kullanıldığında ideal sonucu verirler. İnce bacaklarda kalınlaştırma yanında şekillednirme de birlikte yapılabilir.

Devamı
................................

Diz Bölgesi Sorunları ve Diz Estetiği

Diz bölgesi uyluk ve bacağın geçiş noktasında bulunur. Bu stratejik konumu nedeniyle güzel dizler güzel bacakları ortaya çıkarır.

Diz içi yağlanma yanında, diz üstü, diz dış yanı ve diz kapağı altı yağlanmalar diz kapağını örter. Zerafeti bozar.

Diz bölgesinde ilk yağ paketi, diz kapağı üzerindeki muz paketidir ve diz kapağını üstten örtmeye çalışır. İkinci paket en çok bilinen yer olup, diz iç tarafında yer alır. Dış paket üçüncü pakettir ve dış yanda bulunur. Bu paket genellikle fark edilmez. Dördüncü ve beşinci paketler diz kapağının alt bölgesinde yuvarlak birikimler şeklindedir. Altıncı paket ise dizin alt, iç kısmından alt bacağa doğru uzanır ve alt bacağa bir tüp görüntüsü verir. Bu paketlerin bazen tamamı bazen de bir kısmı bulunur ve diz estetiğini bozar.

Diz kapağı kemiğinin kendine özgü zarif bir şelki vardır. Bu şeklin yağlarla örtülmüş olması bu zerafeti yok eder.

Bazen ise tersine diz kapağı derisi gevşer ve buruşur. Diz kapağı üzeri bölgesi, uyluk olarak adlandırdığımız diz kapağından kasık bölgesine kadar olan bölgenin sarkmasını hemen gösterir. Diz kapağı üstü sarkan dokuyla örtülmeye başlar ve bölgede deri katlanmaları oluşur. Diz çevresi estetiğinde işlem 1-2 saat sürer. İşlemden sonra kişi evine gidebilir. Sosyal hayattan çekilme söz konusu değildir. İyileşme süreci normal yaşam süreci içerisinde devam eder. Bacak ve diz estetiğinde yağlar alınarak şekillendirme yapılırsa tekrarı gerekmez.

( Aşağıda ki video bakış açısının önemini vurgulamak için Dr.Karacalar  tarafından hazırlanmıştır. Dikey duruma geçen yazıda ki kediye dikkat ! )

 

Devamı
................................

Etek Giyemeyen Kadınlar

Etek giyememe bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı bir sorun. Pantolonlar içinde gizlenme, yeni moda bir eteğe imrenerek bakma, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma… Bütün bunlar bu sıkıntının içinde.  Bazen herkesten sırrı gizlemeye çalışma sıkıntısı durumu daha da zorlaştırır.

Etek giyememenin en önemli nedeni ise bacaklardaki şekil bozukluğu…

Etek giymeyi engelleyen bacaklarda ki şekil bozuklukları parantez bacak, X bacak, asimetrik bacak, ince bacak ya da kalın bacaklar olarak sayılabilir.  Bazen ise bölgesel bir sorun öne çıkabilir. Kalın ayak bilekleri ya da çirkin diz kapakları gibi.

Etek ile bağlantılı bacak bölümleri dizin hemen üzerinden başlayıp ayak bileğine kadar inse de uyluk bölgesi (basen, üst bacak içleri gibi) ve kalça estetiği ile birlikte uyumlu olması arzulanır.

Etek giyememe sorununa sıklıkla tayt giyememe ya da çizme giyme de yaşanan başka sıkıntılarda eklenir.

Bacaklarını beğenmeyen kişilerin bacakları ile ilgili bütün sorunları tam olarak fark edemedikleri görülür. Bunun en önemli nedeni bacak hatları, anatomisi ve ölçülerinin aslında karmaşık olmasındandır. Görünen sorunlar yanında diğer sorunların konunun uzmanı tarafından analiz edilmesi ve kişinin aydınlatılması mutlu bir sonuç için gereklidir.

Devamı
................................

Sık sorulan sorular

1. Bacak estetiğinde kullanılan yağlar erir mi ?

Yağ enjeksiyonunun farklı çeşitleri var. Doğru atravmatik teknikle ve özellikle kök hücreden zengin bir karışım ile  bacağa enjeksiyon yapılırsa başarısı oldukça yüksek bir işlemdir. Bazen erken dönemde ödemin gitmesi yanlış bir şekilde yağ erimesi olarak algılanabiliyor.

2. Yağ hücrelerinin tutması için neler yapılabilir ?

Sigara olumsuz nedenlerden birisi. Onun dışında işlem sonrası kilo kayıpları etkiliyor. Yaş arttıkça özellikle elli yaşından sonra başarı düşüyor.

3. Kök hücre ile yağ enjeksiyonu arasında ki fark nedir ?

Bir ilacın içinde ki etken madde ile kök hücreyi benzetebiliriz. Kök hücre yağın içinde bulunur. Fazla olması yağın tutma yüzdesini arttırır. Bir takım cihazlar ile kök hücrece zengin yağ hücresi kokteyli hazırlanabilir. Bu zengin kokteylin bacak estetiği amacıyla yapılması durumunda başarı artacaktır.

4.  Eksersizle çarpık bacaklar düzelir mi ?

Büyüme çağında eksersizle  çok daha iyi hale gelebilir. İskelet gelişimi oturduktan ve yağ dağılımları oluştuktan sonra eksersizin etkisi kaslar üzerine var. Bu duruşun daha iyi olmasını sağlar. Bu tür eksersizleri  çarpık ya da parantez bacak operasyon sonrası programa dahil etmek başarıyı arttırı

5.  Bacak silikonu zararlı mı ?

Bacak estetiğinde kullanılan silikon CE ve FDA onaylı  medikal silikon ise oldukça güvenli. Meme de bile silikonun artık güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Bacakların fonksiyonuna herhangi bir zararı olmaz. Silikonun yerleştirildiği bölge sessiz bir bölgedir.

5.  Sıkı çorap yağı eritir mi ?

Yanlış çorap yağ enjeksiyonu sonrası bacak şekline zarar verebilir ve aşırı gevşek ya da aşırı sıkı çorap etkileyebilir.

6.  Kilo versem yağlar erir mi ?

Bacak estetiğinde kullanılan yağların tutan bölümü kilo alıp vermelerden etkilenir Sonuç olarak canlı hücreler. Ancak ciddi kilo kaybında bile bacaklar eski haline dönmez.

7. Bacak silikonunun tipleri nelerdir ?

Temel olarak iki tipi var.  Montellano adı verilen asimetrik tip ve Glicenstein adı verilen simetrik tip. Tipler arası seçim amaca göre değişir. Parantez bacak düzeltme, bacak kalınlaştırma, bascak üst bölümü kalınlaştırma ya da bacak orta bölümü kalınlaştırma gibi farklı amaçlar vardır.

 

Bacak silikon tipleri seçimi amaca göre değişir.

Bacak silikon tipleri seçimi amaca göre değişir.

Bacak silikon tipleri seçimi amaca göre değişir.

Bacak silikon tipleri seçimi amaca göre değişir.

8.  Operasyon yaptığınız hastaların fotoğraflarını maille gönderirmisiniz ?

Hasta fotoğraflarını bir başkasıyla paylaşmak etik olmayacağı gibi yasal da değildir.Hasta fotoğraflarını muayeneniz sırasında doktorunuz bilgilendirme amaçlı sizinle paylaşacaktır. Bu fotoğraflar size ancak dolaylı bilgi verir. Herkesin sorunu  kişiye özeldir, elde edeceği sonuç da kişiye özel olacaktır.

9. Çocuk felcine bağlı bacak sorunlarındakullanılan silikonlar farklı mı ?

Estetik amaçlı silikonlar çocuk felcine bağlı durumlarda da kullanılabilir. Ancak bu duruma özel ayrı silikon protezlerde mevcut. Doku genişletici silikonlar olarak geçen bu silikon işlemleri ilk seans da kullanılır. İkinci seansta estetik amaçlı silikonlara geçilir.

Çocuk felci için bacak siilikon işlemi iki aşamalı olabilir.

Çocuk felci için bacak siilikon işlemi iki aşamalı olabilir.

10. Kişiye özel silikon bacak protezi yapılıyor mu ?

Evet, bu mümkün. Ancak kullanılan malzeme solid silikon olduğu için, daha çok baldır kası yapmak isteyen erkekler ya da vücut geliştiriciler için uygundur.

 

 

Devamı
................................

Bacakların gücü ve bacak estetigi


Kadınların bedenlerinin bir bölümünü sergileme eylemi antik dönemlerden bu yana ayartma olarak görülmüştür.

Arka tarafın elbiseden sıyrılmış bırakıldığı tanrıça Afrodit heykelleri, ayak bileklerinin açıkta bırakan Viktorian dönem kadınları, havalandırma üzerinde yüksek topuklar ile eteğininin havalanmasına izin veren Marilyn Monroe’nun unutulmaz sahnesi, Sharon Stone’nun Temel İçgüdü filmindeki bacak bacak üstüne atma sahnesi en belirgin örnekler.

Hatta özellikle bazı komedi filmlerinin otostop sahnelerinde eteğini bir miktar kaldırarak arabaları durduran kadınlara rastlarız.

Bacakların bir gücü olduğu kesin. Onu gizleyen ve hayal dünyasını biraz kışkırtır tarzda bacakları gösteren etekler de bu gücün bir parçası.

Bu gücün bir parçası olan etekleri giyemeyen kadınlar var. Bu durum kültürel ya da dinsel kurallar yüzünden değil bacaklardaki şekil bozukluğundan kaynaklanabiliyor.

Etek giyememe ve modayı takip edememe farklı bir sosyal sıkıntı kaynağı. Bir sorunu pantolonlar içinde gizlenme, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma, bir sırrı gizlemeye çalışma sıkıntısı da bireysel özgürlüğü kısıtlarken sıkıntıyı derinleştiriyor.

Bacakdaki şekil bozuklukları bedenin özgürlüğüne karşı en önemli engellerin başında geliyor. Bu sorunları belki de en dramatik olanı parantez şeklindeki çarpık bacaklar.

Ayakta topuklar birbirine dokunduğu zaman dizlerin açık kaldığı duruma gerçek dışa çarpık bacak deniyor. .

Çarpık bacak fizyolojik ya da patolojik olabiliyor. Bir başka deyişle gelişimin bir parçası normal bir çarpıklık söz konusu. İginç olan saptama şu ki bütün kadınlar 2-3 yaşına kadar çarpık bacak sorununu yaşıyor. Bir başka deyişle çirkin ördek öyküsü bacaklar için nerdeyse bir kural.

Bacakları güzelleştiren ise Güneş. Kemiklerin düzgün gelişmesi için alınan D vitamininin Güneş ışınları ile aktif hale gelmesi gerekiyor. Bu şekilde özel ve gizli güçleri olan bacaklar şekillenebiliyor ve kadın bedeninde çekiciliğin sembolü olarak yerini alabiliyor.

Devamı
................................

Stiletto ve bacak estetiği

Kadına özgü çok az sayıda obje yüksek topuklar kadar tartışma yaratmıştır. Özellikle yüksek topuklar arasında öne çıkan Stiletto tarz, bacaklara ve dolayısıyla bedene kazandırdığı estetik katkılar ile ayrı bir konumda.

Yüksek topuklu bir ayakkabı ile bacaklar, beden ve genel çekicilikteki değişikliklere gelince…

Ayaklar daha küçük görünüyor, hatta parmaklar bile.

Ayak tabanında yarattığı ekstra kavis ayağa görsel bir değer katıyor.

Bacakları ve dolayısıyla boyu daha uzun gösteriyor.

Baldırda hoş bir kavis yaratıyor.

Bedeni dengelemek için kalça daha hoş bir açıya giriyor.

Bütün bunların yanında dengede durmaya çalışırken bedene kazandırdığı bir dinamizm var.

Çekiciliğe ise sofistikasyon ve erotik bağlamda katkı sağlıyor.

Özellikle bir dönem femme fatale cazibenin silahlarından sayılıyordu. Kama gibi topukların yere uyguladığı delici darbeler ölümcül cazibeyi destekliyordu.

Aslında stilettolu kadınların geçmişin lotus ayaklı kadınların devamı gibi. Yeniden yorumlanmış bir versiyonu. Çin tarzı çekiciliği elde etmek için ayaklarını feda eden bu kadınların beden ritmi ve salınımları büyüleyici bulunurdu. Bu eski Çin geleneğinin kalça iskeletini çevreleyen kaslara olan faydası günümüzde stilletto kadınlar içinde söylenir olmuştur.

Bu tür yüksek topuklu ayakkabıların zararları olsa da bacak ve bedene kazandırdığı çekicilik puanını çok az şey kazandırabiliyor.

Çok hassas bir denge söz konusu. Sağlığı bozacak sürede ve ayağa uygun olmayan stilettolar ile bu kez ayak estetiği bozulmaya başlıyor. Kalınlaşmalar,nasırlar, su toplanması, kemik çıkıntıları, parmaklarda deformasyon gibi.

Glamour dergisinin her sene yaptığı bir yarışma var. Yüksek topuklarla koşu yarışması. Aslında göründüğünden çok daha zor bir yarışma. Stiletto topuklarla sakarlaşmadan dengede bile durmak zorken koşulabileceği gösteriliyor.

Yarışma sprint türden kısa mesafeli. Yarışmanın motto su “ alışveriş bir spordur.”

Yarışma kesinlikle çok zor. Bu ayakkabılarla ayak bileği burkulması ve sakatlanma olasığı yanında kas yorgunluğu da çok daha kolay ve hızlı gelişip koşuyu daha da zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Stiletto koşu yarışması izleyici kitlesini giderek arttırırken spor ve estetiği başka bir şekilde vurgulayan bir aktivite olarak öne çıkıyor. Tiz çığlıklar arasında ayak ve bacak estetiği akılda kalan kareler içinde.

Mariene Dietrich’in “ Bacaklarım o kadar güzel değil, fakat onlarla ne yapılması gerektiğini biliyorum,” sözleri sunumun önemini bir kez daha dile getirmiş oluyor.

 

(İlgili video’yu izlemek için tıklayın)

Devamı
................................

Bacak estetigi ve bacaklar yalan söylemez

Bacak
Sössüz iletişimde bacakların çok önemli bir yeri var.

Bir başka deyişle beden dilinde söyleyecek çok şey var da diyebiliriz.

Bedenimizi kontrol etmeye çalışırsak daha doğrusu beden dilini gizlemeye çabalarsak genellikle üst bedeni kontrol altına alıyoruz. Alt beden ise biraz kontrol dışı kalıyor. Shakira’nın “ kalçalar yalan söylemez “ adlı şarkısı aslında bazı doğrulara da işaret ediyor. “ Bacaklar da yalan söylemez” i buna ekleyebiliriz.

Beden dilinde üst beden ve alt beden uyumlu içinde olmalı ve birbirini tamamlayan mesajlar vermeli. Uyumsuzluk ise başka bir mesaj veriyor. “Beden üzerine zihinsel kontrol çabası”.

Beden dili kalıplarına gore bacak bacak üstüne atma postürü, çapraz kollar gibi olumsuzluk içerir ve rahatsızlık belirtisidir.

Her ikisine de tam olarak katılmayan birisi olarak bacak bacak üstüne atmanın güven mesajları ve sunum şekli ile çekiciliğe dolayısıyla beden estetiğine önemli katkısı olduğu düşünüyorum. Bedene kazandırdığı çekicilik puanı, beden dili uzmanlarının şablon yaklaşımlarının işaret ettiği olumsuzluğun çok üzerinde.

Aynı şablon yaklaşımlar, ayaktayken yapılan bacak çaprazını da utangaçlık lehine yorumluyor. Bu pozun bedene verdiği dinamizm ve oluşturduğu çekici denge ile bu postürün de özel olduğunu düşünüyorum.

Ne yazık ki çekiciliği arttıran pek çok şey gibi bu da beden sağlığı için sakıncalar oluşturuyor. Örümcek damarlar, şişen varisler ya da selülitler gibi. Gerçi “bunların çaresi var, çekicilik de dışlanacak bir mesele değil” yaklaşımı da günümüz ritmine uygun.

Bütün bunlara rağmen bacak bacak üstüne atma bir kadın postürü olarak oturmuş durumda. Kadınlar alışkanlıktan ya da rahat olduğu için bunu tercih ettiklerini söylerken, erkeklerin çoğu da bu postürü çok seksi buluyor. Bunlar ise bilimsel araştırmalardan…

Kameraların bu postüre karşı sensörleri var gibi. Doğrudan çekim merkezine alarak, bacak bacak üstüne atmayı bir özellik olarak güçlendiriyorlar.

Sharon Stone’nun temel içgüdü filminde bu postürün erkekleri jöle haline getiren bir silaha dönüştüğünü görüyoruz.

Çok az rastlanan ve az bilinen bir başka versiyonu ise çift bacak çaprazı. Belirli bir esneklik ve uzunluk da gerektiren bu bacak bacak üstüne atma şekli de oldukça iddialı. Sadece bir kaç kez gördüğümü hatırlıyorum.

“Lady doğulmaz, Lady olunur” ekolü ise bacak bacak üstüne atma postürünü zarif bulmaz. Üstelik etek giyen birisinde istenmeyen kaza risklerini de vurgularlar.

Tartışmalı bir postür olsa da yüklediği sosyal diklenme ya da klişelere karşı duruş gibi içeriği ile enerjisi yüksek bir tarz.

Bacaklar yalan söylemez…

Devamı
................................

Ayak bileği kalınlığı ve inceltme

Kalın ayak bileklerini inceltmek, şekillendirmek ve daha zarif hale getirmek mümkün. Bunun için öncelikle kalınlığın nedeni bulunmalı. Yağ dokusunun neden olduğu kalınlığın saptanması muayene ile ya da bazı görüntüleme yöntemleri ile olabilir. Ayak bileği kalınlığına kas neden olmaz, çünkü ayak bileğinde kas bulunmaz. Bu bölgede kalın kirişler ayak bileğini daha kalın gösterir.

Yağ dokusunun kalınlığa neden olduğunun saptanmasından sonra mini kanüller ile yağlar aspire edilebilir. Ayak bileği kalınlığına katkıda bulunan kemik ,deri ya da kiriş kalınlığına bir şey yapılamaz.

Ayak bileği estetiğinde zarif tendon ve kemik konturlarının görünmesi önemlidir.

Yapılan işlemden sonra 3-4 hafta varis çorabı giymek çok önemlidir. Ayakbileği kolayca şişebilen bir bölge olduğu için işlemden sonra bu ayrıntı son derece önemlidir.

Devamı
................................

Çarpık bacak ve kök hücreden zengin yağ hücresi

Çarpık bacak ahmet karacalar

Çarpık bacakların tedavisinde kök hücreden zengin yağ hücresi


Çarpık bacak
dendiğinde ilk akla gelen parantez bacaklardır.  Ayakta topuklar birbirine dokunduğu zaman dizlerin açık kaldığı duruma gerçek dışa çarpık bacak denir.   Ancak bunun tipleri ve derecesi vardır. Büyüme çağından sonra kemikleri düzeltmek oldukça zahmetli ve uzun süren tedavi yöntemleridir.    Bunun yerine kök hücreden zengin yağ hücresi  kullanımı eğrilikleri kamufle ederek çarpık bacak sorununda oldukça iyi sonuçlar verilebilir.

X bacak, asimetrik bacak, ince bacak , ince ya da çarpık ayak bileği yine bu hücrelerin kamuflaj ile iyi bir tedavi yöntemi olduğu durumlardır.

Superdry  teknikle eğriliği arttıran yağ birikimlerini kansız bir şekilde alıp  bunu da kök hücreden zenginleştirerek kamuflaj yapmak mümkün.

Çarpık bacak düzeltilmesi  bir yanılsama ile kişinin boyunu uzun gösterir.Tek renk giyinme bir bayanı nasıl uzun gösteriyorsa, üstü farklı biçimde altı farklı biçimde bacaklar   kısa görünür. Bu nedenle üst bacak ve alt bacağın birbirine uyumlu hale getirilmesi bacakları daha uzun gösterecektir.

Dikey hatlar  her zaman yatay çizgilere göre göze daha uzun görünür. Bacak konturlarında aşırı girinti ve çıkıntıların olması bacağı kısa gösterir. Bu nedenle zarif bir şekilde akışkan hatların oluşturulması bacağı uzun gösterir.

Fazla kilo kişiyi  nasıl daha kısa boylu gösteriyorsa, kalın bacaklar da olduğundan kısa gözükür. Bu nedenle bacak hatlarının düzeltilmesi daha akışkan haşe getirilmesi kişinin boyunu uzun gösterir. Bir diğer önemli ayrıntı ise,  özgüvenle uzunluk arası ilişki.  Bacak estetiği sonrası artan özgüven artışı kişiyi olduğundan daha uzun gösterecektir.

Yağ dokusu en zengin ve kolay kök hücre kaynağıdır. 150 cc yağda 1 milyon uykuda kök hücre yer alır. Aynı miktarda ki kemik iliğinin 1000 katı kadar kök hücre bulunur.

Liposuction, ultrasonik liposuction ya da lazer liposuction  ile alınan yağlar kullanılamaz. Yağların alınması için düşük basınç ve belirli bir incelikte  kanüller gerekir. Bu arada yağ dokusuna kimyasal ve mekanik başka travmalarda olmamalıdır. Yağ dokusu içinde kan bulunması pek çok açıdan hücre kalitesini ve sonucunu bozar.  “No-touch”  yöntemi yağların bu tür travmalardan uzak bir şekilde alma şansı veriyor.  Yağ hücresi alınma yanında saflaştırılma basamağı da çok önemlidir. Saflaştırma hem hasarsız hem de etkinliği yüksek olmalıdır.  Bu elde edilen hücreler arasında bol miktarda kök hücre bulunur. Yine de alım sırasında kök hücrelerin bir kısmı yerinde kalır.  Elde edilen kokteylin kök hücrece zenginleştirilmesi bedendeki formüle yakın hale getirilmesi için bir zenginleştirilme işleminden geçmesi gerekir. Bu zenginleştirme işlemi santrifüj ve bir enzim gerektirir.  1-2 saat süren bu işlem sonunda elde edilen kök hücreler yağ hücreleri ile uygun oranlarda karıştırılıp fizyolojik bir formül elde edilir.

Devamı
................................

Parantez, Çarpık Bacak ve Silikon

Parantez çarpık bacak silikon

Parantez çarpık bacak tedavisinde silikon etkili bir çözümdür.

 

Baldır kası  ciddi spora rağmen geliştirilmesi ve şekil verilmesi en zor kaslar arasındadır. Yapısal olarak baldır zayıflığı yanısıra, çocuk felci sekeli, doğumsal kas gelişme bozukluğu, travma sonrası incelmeler bacak eğriliğine neden olur.

Slikon protezler bu zayıflıkların düzeltilmesinde oldukça yararlıdır.

 

Silikon tipleri: Farklı markaların farklı boyutlarda silikon tipleri mevcut. Silikonlar yumuşak ve sert diye ikiye ayrılıyor. Yumuşak silikonlar daha avantajlı gözükse de var olan hacim ve şekli değiştirmeden kullanmak zorunluluğu vardır. Sert-solid silikonlara ise şekil verilebilir.

Silikonun yerleştirilme yeri: Diz arkası kıvrımından küçük bir kesi ile silikonu yerleştirmek mümkün. Silikon protezler endoskop yardımıyla hissedilmeyen bir derinliğe, hemen baldır kası arasına yerleştirilir. Yerleştirilen bölge önemli damar ya da sinirlerin olmadığı sessiz bir bölgedir.

İşlemden sonraki süreç:  İşlemden sonra yaklaşık 12 saat kadar yürümeye izin verilmez. İlk 3-4 gün yürümede zorluk çekilir. Bir hafta sonra yürüyüş rahatlar. 3-4 hafta spora izin verilmez. Bu süreç sonunda kişi her sporu yapabilir.

 

Sonuç: 3-4 cm lik bir çevre artışı sağlaması yanında bacağı şekillendirebilir. Çarpık ve eğriliklerin büyük bir bölümünü düzeltir.  Boyutta nihai sonuç için 3 ay gibi bir süre geçmesi gerekiyor.

 

Komplikasyon: Enfeksiyon,  kanama, ince derili bacaklarda hatların belli olması ve asimetri gibi komplikasyonlar çıkabilir. Bu durumda hücre enjeksiyonu dahil rötuş işlemleri gerekecektir. Ancak komplikasyon oranı son derece düşüktür.

 

Silikonun ömrü: Yumuşak silikonun ne kadar süreyle kullanılabileceği belirsizdir.  Solid silikonlar ise dayanıklı olup yaşam boyu kullanılabilir. Yumuşak silikon yıllar sonra hasar görürse ( bu durum özellikle düşük kalite silikonlar için geçerli) kolaylıkla değiştirilebilir. Medikal koheziv silikonların yırtılsa bile yayılma ve zarar verme ihtimali bulunmuyor. Yumuşak silikon konulan bacakta aşırı yumuşama ya da asimetri yırtılma lehinedir.

 

 

 

 

Devamı
................................

Asimetrik bacak estetiği

Asimetrik bacak estetiği

Asimetrik bacak estetiği

İnsan bedeni asimetrikdir. Ancak  asimetri belirgin ise bu bir estetik kusurdur. Asimetrik bacak estetiğinin farklı tipleri var. Bunlar iki bacak arasında kalınlık asimetrisi olabildiği gibi, şekil asimetrisi ve boy asimetrisi de olabilir. Kalınlık asimetrisinde bir bacak bazen normal oran ve ölçilerde olabilir. Bazen ise ikisi de kusurludur fakar kusurları  farklıdır. Biri çok kalın birisi çok ince gibi. Özellikle çocuk felci sonrası iki bacak arasında önemli asimetri oluşabiliyor.

Tedavi tamamen bacak asimetrisinin tipine göre değişir. Asimetrik bacak sorununda superdry teknik, hücre enjeksiyonları ve silikon gibi seçenekler bir arada kullanılır.

Devamı
................................

Bacak oranları

İdeal bacak oranlarının kişi tarafından yaklaşık olarak bilinmesi kendisini daha değerlendirme şansını verir. Bacak dendiği zaman üst bacak ve alt bacak ayrımı dışında, üst bacağa uyluk alt bacağa ise bacak denme alışkanlığı vardır. İdeal bacak için bazı kas ve kemik çıkıntılarının yumuşak bir şekilde belli olması arzulanır. Bacaklar tüp şeklinde homojen yapılar değildir. Silindirik biçimine rağmen çok sayıda kas ve kemik girinti çıkıntılarına sahiptir. Aslında çok karmaşık bir yüzey anatomisine sahiptir.Bacak  oranları ve  bazı örnekler:

• Alt bacak iç yüzü bacak dışına göre daha az kavisli olmalı
• Bacağın uzunluğu kişinin boyunun dörtte biri kadar olmalı
• Bacak çevresinin en fazla olduğu yerin ölçüsü bacak uzunluğunu dörtte üçü kadar olmalı
• Bacak ortasının çevre ölçüsü en geniş yerin yaklaşık yarısı kadar olmalı

•  Bacak kalınlığı 33-36 cm arası değişir.

 

Devamı
................................

Kalın ve çarpık bacak estetiğinde botoks

Kalın ve çarpık bacak estetiğinde botoks

Kalın bacakların  en önemli nedeni yağ olsa da bazen baldır kasları da önemli derecede kalınlık  nedenidir.  Bu durumda yağ dokusunun alınması incelme sağlasa da kasın kalınlığını da azaltmadan   tatmin edici bir inceltme elde edilemez.  Bu kaslar özellikle de baldır kalınlığına neden oluken kalın bacak sorununu arttırır.  Bu arada bölgesel sert kitleler halinde erkeksi bir bacak konturu ortaya çıkartırlar ki bu ayrı bir sorundur.  Bazen baldır kasının birisi aşırı hacim artışı gösterir. Bu durum ise çarpık ya da asimetrik bacaklara  neden olur. Bileğe doğru ise kas hacmi kaybolur yerine kirişler alır.  Genellikle kirişler fazla bir bilek kalınlığı yaratmazlar. Kasları inceltmenin en kolay yolu botoks uygulamasıdır.

Kasların kalın olan noktalarına bacağa şekil verecek şekilde. yapılan botoks enjeksiyonları ile kasın hacmi azalmaya başlar. Buradaki yansıma daha çok bacağın yumuşak hatlara kavuşması ve erkeksi geometriden kurtulmasıdır.

Kasların bölgesel hacim artışı bazen çarpık bacak görüntüsüne de neden olabilir ya da mevcut çarpıklığı arttırır. Silikon, hücre enjeksiyonu ve yağ  alınması işlemlerine ek olarak yapılan botokslar çarpık bacağın düzeltilmesine oldukça katkı sağlar.

İşlem kasların hacimli olan bölgelerine belirli aralıklarla  iğne yapılması  ile gerçekleşir. Botoks sinirlerden kaslara giden uyarıları önler. Uyarı alamayan kaslar çalşamaz ve incelmeye başlar.İşlemden sonra kişi yürüyerek evine ya da işe  gidebilir.  Etkisi 1-2 hafta içinde görülmeye başlar. Ancak botoks enjeksiyonlarını başlangıçta yılda 2 kez tekrarlamak gerekir.  Kalıcı ve etkili sonuçlar düzenli tekrarlar ile elde edilebilir.  İlk uygulamada beklenti feminizasyon ve biçimlenme olmalıdır. Balerin gibi profesyonel olarak bacaklarını kullanan kişilerde  parmak ucunda kalkma hareketi zayıfladığı için önerilmez. Bunun dışında  genel botoks kuralları burada da geçerlidir. Nöromusküler hastalığı olanlara, hamilelere, süt verenlere, bazı antibiyotiklerin ve kan sulandırıcıların kullanılması durumlarında işlem yapılmaz. Kalın bacaklarda ve çarpık bacaklarda botoks ek bir tedavi yöntemi olarak akılda tutulmalıdır.

Devamı
................................

Bacak estetiği fiyatları

Estetik cerrahide fiyat konusu hassas etik konulardan birisidir.

Bacak estetiği fiyatlarını  sorunun tipi, derecesi, uygulanacak teknik ve hastane seçimi belirler. Hafif derece parantezliği olan bir bacak ile ileri derece parantezliği olan bir bacak arasında fiyat farkı olacaktır. Bunun nedeni ileri düzey parantez bacakta silikon kullanımı da gerekli olduğundan hücre enjeksiyonları, superdry yağ alma yanında silikon uygulama ve malzeme ücretlerinin de eklenmesidir. Hatta bazı durumlarda botoks kullanımı ile kasları şekillendirme de gerekli olabilir ki bu ek bir maaliyet artışı anlamına gelir. Özetle bacak estetiği ücretleri kişiye özeldir.

Seçilecek hastane  sağlıklı bir kişide bu tür işlemler için sonucu etkilemez. Sadece kişisel konforla ilgili farklılıklar oluşur. Bu nedenle ekonomik bir ücretlendirme istenmesi durumunda butik hastane tercihi daha mantıklı olacaktır.

Konuyu ticari bir boyuta indirgememek  ve   hasta-hekim arasında ki iletişime zarar vermemek önemli bir konudur. Bu nedenle ticari bir ürün alırken normal olan davranış modelleri dışında bir tarzla yaklaşım hasta-hekim iletişimini destekleyecek ve olumlu olarak geri dönecektir.

Görüşme öncesi bazı durumlarda yaklaşık bir maaliyet çıkarmak mümkün olabilir. Bunun için sorunlu bölge fotoğraflarının incelenmesi yararlı olacaktır.

Devamı
................................

Mikronörotomi ile bacak inceltme ve şekillendirme

Bacak kalınlığının, çarpıklığının ya da biçimsizliğinin nedenlerinden birisi baldır kaslarının kalın, ve istenmeyen şekilde olmasıdır. Genellikle yapısal olmak üzere baldır kasları ile ilgili gelişme sorunları bu durumun  asıl nedenidir.  Bu tür sorunları olan bayanlar bacak inceltme ve şekillendirme işlemine ihtiyaç duyarlar.

 

Bu tür baldır kasları bazı sporlardan kötü etkilenip daha da biçimsizleşebilir.  Baldır kaslarının bazen iç bölümü gelişmez dış bölümü gelişir ve  bu durum bacağa parantez ve çarpık  bir hava verir. Az gelişmiş baldır kası  spora cevap vermez.

 

Aşırı gelişmiş baldır kasları  biçim olarak  iyi olsa bile bacağa erkeksi ve sert bir görüntü verir.   Güzel ve çekici bacaklar için sadece  oranlarının iyi olması ya da düzgün görünmesi yeterli değildir.  Aynı zamanda feminen  hatlara da sahip olması arzu edilir.

 

Bacaklardaki estetik kusurun nedeni bazen tek başına kaslar olabilir.  Ancak genellikle fazla ve yanlış yerleşimli yağ dokusu ya da eksik yağ dokusu bu kusurlara eşlik eder.  Özellikle de bacak kalınlığına…

 

Baldır böümünde 4 adet kas bulunur.  Bu kasların  ikisinin geçici ya da kalıcı çalışmasının engellenmesi  yürüme, koşma, spor yapma  ya da merdiven çıkma gibi  eylemleri etkilemez. Bu kasların aşırı geliştiği durumlarda  4 kas gereğinden fazladır.

 

Baldır kaslarına yönelik işlemlerin farklı türleri vardır.  Bu teknikler ile bacak inceltme ve şekillendirme mümkün. Fasyatomi ( baldır kasını sıkıştıran zarın kesilmesi),  baldır kaslarından bir ya da ikisinin çıkartılması, mikronörotomi ve botoks  bu işlemlerin başında gelir.

 

Bu yöntemlerin birbirleri ile kıyaslanmasında farklı artı ve eksiler ortaya çıkar. Mikronörotomi yöntemi baldır kasına giden siniri mikroskop ya da  loop aracılığı ile bulup, sinir sitimulatörü ile  test ettikten sonra iptali esasına dayanır. Bu yöntemde kas yerinde dururken  bir bölümü çalışamadığı için hızla incelir ve baldıra yumuşak bir hat kazandırır. Diz arkası kıvrımından küçük bir kesi ile işlem yapılır. Bu şekilde bacak inceltme işlemin sonucu kalıcıdır.

İşlemin bacak fonksiyonuna etkisi konusunda endişe edenler önce botoksu deneyebilirler. Botoksda bir bakıma geçici olarak kas iptali anlamına gelir.

Devamı
................................

Daha Düz ve Uzun Bacaklar

Bacaklardaki şekil bozuklukları çeşitli tekniklerle düzeltilebilir. Kişi bu sayede daha düz ve uzun bacaklara sahip olabilir.
Estetik ve plastik cerrah Prof. Dr. Ahmet Karacalar, daha estetik görünümlü bacaklar yaratmak için uygulanabilecek yöntemleri anlattı…Etek giyememe, bireysel özgürlüğü kısıtlayıcı bir sorun. Pantolonlar içinde gizlenme, yeni moda bir eteğe imrenerek bakma, plaj ve deniz aktivitelerinden kaçınma gibi durumlar bazı kadınların sorunları arasında.Etek giymeyi engelleyen bacaklardaki şekil bozuklukları; parantez bacak, X bacak, asimetrik bacak, ince ya da kalın bacak olarak sayılabilir. Bazen de kalın ayak bilekleri ya da çirkin diz kapakları estetik görünümü bozar.

 

uzun bacak

YAĞ TRANSFERİ GEREKİYOR
Kök hücreden zengin yağ hücresi kullanımı, eğrilikleri kamufle ederek çarpık bacak sorununda iyi sonuçlar verir. Yağların alınması için düşük basınç ve belirli bir incelikte kanüller gerekir. ‘No-touch’ yöntemi yağların bu şekilde alınmasına olanak verir. Burada elde edilen kök hücrelerle fizyolojik bir formül elde edilir ve bacaktaki sorunlu bölgelere enjekte edilir.

KALIN BACAĞA MÜDAHALE
Superdry tekniğiyle eğriliği artıran yağ birikimlerini kansız bir operasyonla alıp, kök hücreden zenginleştirerek kamuflaj yapmak mümkün. Kalınlığa yol açan yapı yağsa, bu durum muayene ya da MR ile saptanabilir. Superdry, şişmemiş bir dokuda üç boyutlu şekillendirme olanağı verir, böylece simetri sağlanır. Sonuçlar kalıcıdır.

KAS İNCELTME
Kalın bacakların en önemli nedeni yağ olsa da bazen baldır kasları da buna yol açar. Bu durumda yağ dokusunun alınması incelme sağlasa da kasın kalınlığını azaltmadan tatmin edici bir inceltme elde edilemez. Bu kaslar, özellikle baldır kalınlığına neden olurken kalın bacak sorununu yaratır. Bölgesel, sert kitleler halinde erkeksi bir bacak kontürü ortaya çıkar.
Kasları inceltmenin en kolay yolu, botoks. Kasların kalın olan noktalarına bacağa şekil verecek şekilde yapılan botoks enjeksiyonlarıyla kasın hacmi azalmaya başlar. Buradaki amaç, daha çok bacağın yumuşak hatlara kavuşması ve erkeksi geometriden kurtulmasıdır. Ancak bu işlem kalıcı değil. Kalıcılık ve daha radikal bir sonuç için kaslara ‘mikronörotomi’ gerekir. Bu işlemle kaslardan biri ya da ikisi iptal edilir, böylece kaslar incelmiş bir şekilde yerinde kalır.

KEMİK EĞRİLİĞİNİ DÜZELTME
Parantez ya da çarpık bacakların en önemli nedenlerinden biri, kemik eğriliği. Kemik eğriliğinin ‘osteotomi’ olarak bilinen kemik kesme ve düzeltme aparatlarıyla tedavisi mümkün olsa da, işlem pek çok dezavantajı nedeniyle fazla tercih edilmez.
Modern estetik cerrahinin yaklaşımlarından biri olan kamuflaj tekniği, bu sorunun çözümünde kullanılır. Eğri kemiğin hücre kokteyli ya da implantlarla kamuflajı bu grup tedaviler içinde yer alır. Tedavi için temel şart kişinin yağ ya da sarkmış doku rezervinin olmasıdır.

BACAKLAR UZUN GÖRÜNÜR
Çarpık bacak düzeltilmesiyle kişinin boyu uzun görünür. Bu, tek renk giyinen bir kadının uzun görünmesi gibi bir yanılsamadır. Bu nedenle üst ve alt bacağın birbirine uyumlu hale getirilmesi bacakları daha uzun gösterir. Bacak konturlarında aşırı girinti ve çıkıntılar, bacağı kısa gösterir. Bu nedenle akışkan hatların oluşturulması gerekir.

BALDIR KASLARINA SiLiKON DESTEĞi
Baldır kası, geliştirilmesi ve şekil verilmesi en zor kaslar arasında. Yapısal olarak baldır zayıflığının yanı sıra, çocuk felci, doğumsal kas gelişme bozukluğu, travma sonrası incelmeler, bacak eğriliğine neden olur. Silikon protezler bu zayıflıkların düzeltilmesinde kullanılır.
Silikonlar yumuşak ve sert olarak ikiye ayrılır. Yumuşak silikonlar daha avantajlı gözükse de hacim ve şekli değiştirmeden kullanılması gerekir. Sert silikonlara ise şekil verilebilir. Diz arkası kıvrımından küçük bir kesiyle silikon yerleştirilir. Silikon protezler, endoskop yardımıyla hissedilmeyen bir derinliğe, hemen baldır kası arasına konur. Yerleştirilen bölge önemli damar ya da sinirlerin olmadığı bir yerdir.
İşlemden sonra 12 saat kadar yürümeye izin verilmez. İlk 3-4 gün yürümede zorluk çekilir. Bir hafta sonra rahat yürünür. 3-4 hafta spordan uzak durulur. Nihai sonuç için üç ay beklenir.(Milliyet)

Devamı
................................

Endoskopik Kas Traşlama

imageBacak kalınlığı baldır kasları kalınlığına bağlı ise baldır kaslarını traşlayarak inceltmek mümkün. Bu işlemde kaslar normal çalışmalarını sürdürürken incelmiş olurlar. İşlem diz arkası kıvrımından tüp şeklinde teleskoplarla girilerek yapılır. Kas üst yüzeyi traşlanarak istenilen düzeye ve şekle kadar baldır kaslarında inceltme sağlanır. Bacak inceltme de endoskopik kas traşlama superdry liposuction ile birlikte kullanılabilir. Böyle bir işlemden sonra 3 hafta kadar basınçlı çorap kullanmak gereklidir.

Devamı
................................

Bacaklar Hakkında Bazı Gerçekler

Bacak estetiği, ahmet karacalar, çarpık bacak

Baldır bölgesinin kavsini veren  yedi  kastan oluşan bir grup var, tek bir  kas değil.

Bacak boyu ile biyolojik çekicilik arasında doğru bir oran var.

Bacak kemikleri düzgün olsa bile bacak kaslarının yapısal sorunları bacağa eğri bir görüntü veriyor.

Diz eklemi bedenimizin en büyük eklemidir.  Bu önemli eklem çevresi oluşan yağlar doğru bir şekilde kullanımı engeller.

Bacağın en önemli yapısı tarihi ismi ile Aşil. Hemen ayak bileği arkasında yer alan bu yapı aslında bir kiriş ve bacağın en önemli elsatik enerjisinin biriktiği yer, Hatları ne kadar net ise ayakbileği o denli zarif oluyor.

Leonardo da Vinci, ayağın mühendislik  ve sanatsal açıdan baş yapıt olduğunu söylemiş.

Özellikle 35 yaşından sonra  her 10 senede bir bacak kaslarının hacminin  %3-5 ini kaybediyoruz.  Sarkopeni olarak bilinen bu durumun önlenmesi mümkün. Doğru diyet, direnç eksersizi, hormonal denge…

Devamı
................................

Spiral Bacak Germe

Özellikle iç bacaklar yapısı gereği hızla gevşeme, deformasyon ve sarkma eğiliminde.  Kilo alımlarda gevşek yapısı nedeniyle balon gibi kolayca şişebilmekte.  Bu bölgenin yağ fazlalığı yaptığı ağırlıkla burada ki dokuyu daha fazla deforme eder. Bölgenin yürüme sırasında birbirine sürtmesi yaşam kalitesini azaltan başka bir sorundur.

Spiral Bacak Germe

Ancak bölge olarak liposuction işleminin çok tedbirli yapılması gerekir.  Lazer lipoliz gibi enerji verici yağ alma işlemlerine rağmen doku toparlanması zayıf ve sarkmaya eğilimi vardır. Doku kalitesinin bozuk olduğu durumlarda bacak germe ile yağ alma işleminin birlikte yapılması ideal olur.

Bölge huni şeklinde yukarıdan aşağı azalan bir anatomik yapıdadır. Yapılacak germe işlemininde buna uygun olması gerekir.  Basitce kasık içi germeler genellikle yeterli olmaz.  T şeklinde bacak germeler ise oldukça fazla iz bırakır.    Spiral bacak germe adı verilen ve iç bacağı bir huni mantığıyla ele alan germe tekniği bölgeyi biçimlerdirme ve izin gizlenmesi gibi önemli avantajlara sahiptir.

Devamı
................................

Çocuk felcinde bacak estetiği

misir_cocuk_felci Çocuk felci yüzyıllardır insanlığı etkileyen ve özellikle bacaklarda deformasyona neden olan bir hastalık.  Hatta eski Mısır uygarlığına ait bir  stelde  muhtemelen çocuk felcine bağlı tipik bir bacak deformasyonu yer almıştır.

Çocuk felci  ( paralitik polyo ) geçiren kişilerde %25-50 oranında  bacaklarında deformasyon kalıyor.  Bu estetik sorunlar  ayak ve bacaklarda bazen kalçayı da içeren şekilde kas iskelet sekelleri şeklinde olur. Tutulan bacağın büyümesi dururken diğer bacak büyümeye devam ettiği için arada ki fark giderek açılır. Bacak asimetrisi bir başka önemli sorun. Bu tür hastaların aynı zamanda geçirdikleri ortopedik operasyonlara bağlı farklı derece de yara izleri de oluyor.

Günümüzde estetik plastik cerrahinin vardığı düzey ile çocuk felcine bağlı sorunları belirli bir dereceye kadar düzeltmek mümkün. Hatta deformasyonun çok ciddi olmadığı durumlarda   her iki bacak birbirine benzer hale getirilebilir.

Bu konu da özellikle yağ hücre- kök hücre karışımları zayıflıkları doldururken enjekte edilen bölgeyi besleyici özelliği de var. Vücudumuzda en iyi kök hücre kaynağı yağ dokusu.  Yağdan elde edilen kök hücreler yağın daha fazla tutmasını ve yaşamasını sağlarken, verilen yerde ki dokuyu onarma özelliği de var. Hücrenin yeterli olmadığı ya da deformasyonun çok fazla olduğu durumlarda silikon protezler çok işe yarar. Çok sertleşmiş bacaklarda bazen silikon öncesi doku genişleticiler ile ön bir hazırlık yapılır.  Doku genişleticiler sertleşmiş dokuyu açarken kalıcı silikonun ve hatta yağ enjeksiyonunun daha kolay uygulanmasını sağlar.

Bazı hastalarda tedavi bir seansta bitebilirken, ciddi deformasyon durumlarda bir kaç ek seans gerekebiliyor.

Sağlıklı bacakta da aşırı kalınlık ya da çarpıklık gibi estetik sorunlar olabiliyor ve bu durumda iki bacağı eşitlemek için sağlıklı bacağa da bazı şekillendirme işlemleri yapılır. Çocuk felcine bağlı bacağın estetik sorunlarında öncelik etek estetiğine ait. Diz çevresi ve alt bacak işlemleri için vücudun yağ rezervleri  ve silikon kullanılır.   Bütünü tamamlamak için üst bacak ve kalça da plana dahil edilmelidir.

Devamı
................................

Lipödem

Özellikle spora ve diyete dirençli bacak kalınlığınız var ise muhtemelen lipödemsiniz. Bunun teşhisi için muayene genellikle yeterli. Ancak bazı durumlarda MR gibi ek tetkikler gerekebiliyor.

Lipödem teşhisi konduktan özellikle kansız ve kimyasal bir solusyon vermeden yağları saf alma tekniği olan superdry teknik oldukça etkilidir.  İşlem sırasında şişme olmadığı için her iki bacak incelme ve simetrisi işlem sonunda görülebilir. Yağ emboli riski olmaması da önemli bir avantajdır.  Lipödemin evreleri vardır. Aynı zamanda bir sağlık sorunu olan lipödem  tedavisi sorun çok ileri evrelere ulaşmadan halledilmesi gerekir. Dr.Karacalar tarafından lipödem için geliştirilen superdry 4d liposuction aynı zamanda bacak oranlarını ve açılarını etkili bir şekilde ortaya çıkarır.

Sadece bacak yağlanması lipödem teşhisi için yeterli değildir. Çabuk morarma, acı, ağrı gibi şikayetlerin eşlik etmesi gerekir. Diğer türlü lipohipertrofi olarak düşünülmelidir.

 

 

Devamı
................................

Önemli bir sağlık ve estetik sorunu olarak Lipödem

 Önemli bir sağlık ve estetik sorunu olarak Lipödem

Lipödem nedir ?

Lipödem bir yağ dokusu hastalığıdır. Sıklıkla bacak yağlanması, obezite ya da alt bölge şişmanlığı  gibi yanlış tanılar alır. Alt bacak ve üst bacak   bacak genellikle etkilenir. Ayaklar ise etkilenmez. Çoğunlukla kadınları ilgilendiren bir sorun olsa da nadiren erkekleri de tutar.
 

Lipödemin nedeni nedir ?

Nedeni tam  belli olmamakla birlikte genetik olduğu düşünülmektedir. Hatta romatizma gibi otoimmun yani kişinin kendi dokularına karşı savaşması da söz konusu olabilir. Hormonal  ve metabolik faktörlerde sorumludur.

Lipödem de ne tür şikayetler vardır ?

 İlk bakışta estetik bir sorun gibi gözüksede bir sağlık sorunudur. Şikayetler kişiye değişir. Bazı hastalarda hassastır, sıkınca ağrı yapar, bazı hastalarda kolayca bacakların morardığı görülür. İğne batma hissi bazı hastalar tarafından   belirtilir. Ayak bileğinden yukarı kadar bütün bacak kalın ve yağlı olabildiği gibi bazen diz çevresinde ya da basende yağ yastıkcıkları oluşur.
Yağ yastıkları bazen ekleme baskı yapar, yürümeyi ve dengeyi etkiler.
Görüntü bozukluğuna bir de estetik olmayan bir yürüyüş eklenir. Alt bacakta lipödemi olan bazı hastalar da kollarda da benzer bir sorun gelişebilir.
Genel yorgunluk ve bacaklarda soğukluk gibi başka şikayetlerde görülebilir. İleri evrelerde lenf damarları da etkilenir ve tedavi zorlaşır.
Erken evrelerde deri yumuşakken ileri evrelerde sertleşir, dalgalanmalar ve kendi üstünde katlanmalar gelişir. Bu evrelerde hareketler de ağırlaştığı için kişi de genel kilo sorunu ve obezite başlar. Eklemlerin aşınması hızlanır.
Kalınlık akşama doğru artar.  Bu kişilerde sıklıkla akşama doğru ayakkabılarının dar geldiği, olmadığı şikayeti vardır. Diyet ve spora dirençlidir, çok az etkilenir.
Özellkle hormonal değişimin olduğu ergenlik, hamilelik ya da menapoz dönemlerinde ortaya çıkar ya da kötüleşir.
Depresyon, anksiete ve eklem sorunları sık görülür.   Görüntü bozukluğununa bağlı rahat etek, çizme giyememe, yazın denize gidememe önemli ölçüde sosyal stres kaynağı yaratır.  Bunun yanında sorunu giderme adına yapılan girişimler başarıya ulaşmadığı için kişiyii umutsuzluğa düşürür.

Bu yağlananın tedavisinde diyet ve sporun yeri nedir ?

Diyet bu sorunu pek fazla etkilemez, hatta kalori kısıtlamasının durumu daha kötüleştirdiği ile ilgili örnekler vardır.  Sorunun temelinde yangı olduğu için yangı azaltıcı  antienflamatuvar beslenme sorunun ilerlemesini ya da kontrol altında tutulmasını sağlayabilir.
Sporun bir miktar etkisi olur. Yangıyı azaltmada, eklem esnekliği ve genel sağlık üzerine olumlu etkileri ile sorunun kontrol altında tutulmasında yararlıdır. Özellikle yüzme yatay pozisyonda yapılan bir spor olarak bu hastalarda idealdir. Ayakta durma hızla ödem yaptığı için kişi de kısır döngü yaratabilir.

Lipödemin tedavisi nasıldır?

Tedavi de hastalıklı yağ dokusunu uzaklaştırmak ve sorunu doğru bir yaşam tarzı ile kontrol etmek temeldir.  Bu konuda farklı liposuction teknikleri vardır. Özellikle superdry  tekniğin yağları kansız ve dikişsiz bir şekilde alması ve bacağı şekillendirmesi gibi önemli avantajları vardır. Superdry teknikte işlem sırasında şişme olmadığı için simetrinin sağlanmasında da oldukça etkilidir.  1 ve 2. evre de sorun genellikle tam olarak çözülür, 3 ve 4. evre de ise deri kalitesi epeyce bozulmuştur.  Bu ileri evrelerde incelme ve rahatlama sağlanır, ancak deri pürüzsüz ve düzgün bir şekle girmez.
İşlem sonrası incelme ve şekillenme hemen görülür.  İş ve sosyal yaşamı bir hafta kadar etkiler. İşlem sonrası hareket kısıtlılığı ya da yatak istirahati yoktur fakat yürüyüş biraz yavaş ve tedbiri olur. Ancak dokuların yeni duruma uyumu, işlem sonrası su ödeminin atılması ve doku iyileşmesi için uzun en az üç ay gerekir. Üç aydan sonra 1-2 yıl daha hastalıklı yağ uzaklaştığı için incelme ve şekillenme devam eder.

Devamı
................................

Dr.Karacalar yeni kitabı (Lipödem ve tedavisi )

 

ARKA KAPAK YAZISI

“Bacaklar bütünsel güzelliğin başlangıç noktasıdır.”

Kadınlarda kalın bacaklar çoğunlukla Lipödem’e bağlıdır. Lipödem süreğen bir yağ dokusu hastalığıdır ama aynı zamanda bir estetik sorundur. Kalori alımından bağımsız ve diyet ile spora çok az yanıt verir; cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Prof. Dr. Ahmet Karacalar tıp yazının da bir ilki gerçekleştirmek üzere kaleme aldığı Lipödem ve Tedavisi kitabında lipödem hastalarının sağlıklı ve estetik bir görünüm kazanmaları için kendisinin yarattığı ve adını koyduğu superdry4d liposuction yöntemini ve sürecini tanıtıyor.

Kitapta neyin  olup olmadığından hastalığın tanılama aşamalarına, tedavi yöntemlerinden operasyon sonrası sürecin seyrine dair pek çok bilgi paylaşılmakta, bir başucu rehberi sunulmaktadır.

Hekim hasta diyaloguna ve tedavi sürecinde hastaların tepkilerine, yanıtlarına ve deneyimlerine büyük önem veren Ahmet Karacalar, kendi kendisinin doktoru olmasını önerdiği hastalarına,  kişiye özel tedavi yöntemini benimsetmekte ve bunun örneklerini vermektedir.

“Taşın içinde saklı meleği gördüm ve onu serbest bırakıncaya kadar taşı kazıdım,” diyor ünlü heykeltıraş Michalengelo. Bacaklardaki fazlalıkları yontup çirkinlik içindeki güzelliği çıkarmak da benzer bir bakış açısı gerektiriyor.”

Devamı
................................

Çocuk felcinde bacak estetiği

Çocuk felci yüzyıllardır insanlığı etkileyen ve özellikle bacaklarda deformasyona neden olan bir hastalık.  Hatta eski Mısır uygarlığına ait bir  stelde  muhtemelen çocuk felcine bağlı tipik bir bacak deformasyonu yer almıştır.

Çocuk felci  ( paralitik polyo ) geçiren kişilerde %25-50 oranında  bacaklarında deformasyon kalıyor.  Bu estetik sorunlar  ayak ve bacaklarda bazen kalçayı da içeren şekilde kas iskelet sekelleri şeklinde olur. Tutulan bacağın büyümesi dururken diğer bacak büyümeye devam ettiği için arada ki fark giderek açılır. Bacak asimetrisi bir başka önemli sorun. Bu tür hastaların aynı zamanda geçirdikleri ortopedik operasyonlara bağlı farklı derece de yara izleri de oluyor.

Günümüzde estetik  cerrahinin vardığı düzey ile çocuk felcine bağlı sorunları belirli bir dereceye kadar düzeltmek mümkün. Hatta deformasyonun çok ciddi olmadığı durumlarda   her iki bacak birbirine benzer hale getirilebilir.

Bu konuda özellikle yağ hücre-kök hücre karışımları zayıflıkları doldurur, aynı zamanda enjekte edilen bölgeyi besler. Vücudumuzda en iyi kök hücre kaynağı yağ dokusudur.  Yağdan elde edilen kök hücreler yağın daha fazla tutmasını ve yaşamasını sağlarken, verilen yerdeki dokuyu onarma özelliği de vardır.

Hücrenin yeterli olmadığı ya da deformasyonun çok fazla olduğu durumlarda silikon protezler çok işe yarar. Çok sertleşmiş bacaklarda bazen silikon öncesi doku genişleticiler ile ön bir hazırlık yapılır.  Doku genişleticiler sertleşmiş dokuyu açarken kalıcı silikonun ve hatta yağ enjeksiyonunun daha kolay uygulanmasını sağlar.

Bazı hastalarda tedavi bir seansta bitebilirken, ciddi deformasyon durumlarda bir kaç ek seans gerekebilir.

Sağlıklı bacakta da aşırı kalınlık ya da çarpıklık gibi estetik sorunlar olabilir. Bu durumda iki bacağı eşitlemek için sağlıklı bacağa da bazı şekillendirme işlemleri yapılır.

Çocuk felcine bağlı bacağın estetik sorunlarında öncelik etek estetiğine aittir. Diz çevresi ve alt bacak işlemleri için vücudun yağ rezervleri  ve silikon kullanılır.   Bütünü tamamlamak için üst bacak ve kalça da plana dahil edilmelidir.

Devamı